Blog

Pozor na výběr nájemce, diskriminace není dovolená

Chcete si vybrat, komu byt pronajmete? Pozor, diskriminace není dovolená

Svět kolem realit není jen pouhý fakt o bydlení a financích. Je to svět plný příběhů, zážitků a životních zkušeností. Avšak i on má svoje pravidla a opírá se o zákony a jejich dodržování.

Když se například zamyslíte nad možností nabízeného podnájmu. Nikdo v tom nevidí nic složitého. Mít byt a najít si do něj podnájemníka může někomu připadat velmi jednoduché. Ale je tomu opravdu tak?

Například p. Janáková se společně s manželem rozhodla pronajmout svůj třípokojový byt v krásné lokalitě. Chtěli jít bydlet k mamince do velkého rodinného domu. Její manžel však trval na tom, že nechce do bytu nikoho nespolehlivého a problematického a že si sám určí, koho schválí.

Z pohledu majitele bytu je rozumné uvažovat dopředu nad tím, komu svůj byt pronajmete, protože dnes je doba nejistá. Pokud máte byt po celkové rekonstrukci, tak je jasné, že chcete slušné podnájemníky, kteří budou o byt nejen pečovat, ale také zároveň včas platit za nájem a služby.

Manželé Janákovi si podali inzerát na internetu a začali hledat na vlastní pěst. Během týdne se jim ozvali různí zájemci. Někteří se jen přišli podívat, jiným vadil byt bez balkónu. Většina zájemců se jim zdála nespolehlivá a ne úplně podle jejich představ. Manželé se rozhodli po měsíci předat celou věc makléři z nejbližší realitní kanceláře a určili si požadavky, mezi kterými bylo i přání pana Janáka, že nechce do bytu sociálně slabé, cizince nebo Romy.

A tady vzniká otázka: Může si majitel bytu určit podmínky, koho do bytu do podnájmu chce, nebo ne?

Ano, majitel má právo rozhodnout z vlastní vůle, koho si do bytu nebo domu pustí a komu ho pronajme. Jedná se přece o jeho majetek. Ale pozor, nesmí odmítnout zájemce z důvodu například barvy pleti, aniž by mu dal šanci se o byt řádně ucházet. Proč?

Antidiskriminační zákon neumožňuje přímou diskriminaci z důvodu rasy, národnosti, etnického původu, věku, pohlaví, sexuální orientace, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru. Na to samé upozornil pana Janáka i makléř. Vysvětlil jim řádný postup při hledání podnájemníků a navrhl adekvátní řešení celé situace.

Odmítnout zájemce předem nebo jednat s ním méně příznivě nelze!

Ať se to majitelům nemovitostí líbí, nebo ne, takové okamžité odmítnutí se může jevit zájemcům jako diskriminace. Je třeba dodržovat zásady slušného chování a projednat a prozkoumat, o koho se jedná, co může pronajímateli nabídnout. Zájemce by se měl oficiálně zařadit mezi všechny další uchazeče a pak teprve ve finále padne rozhodnutí a konečný výběr.

V této věci je důležitá opatrnost

Otázka diskriminace je hodně choulostivá záležitost, v dnešní době dost často probíraná nejen na internetu, ale i v časopisech a televizi. Jak jsme psali výše, je lepší jednat s každým zájemcem o bydlení se slušností. Je dobré s ním nejen mluvit, ale i setkat se, ukázat mu byt, projednat s ním možnosti a pak si můžete vybrat podle vlastní volby. Ne, že se při setkání zarazíte a řeknete, že už byt pronajmout nechcete, jenom proto, že před vámi stojí cizinec.

Pamatujte, že se osoba, která má pocit diskriminace, má možnost bránit a může se obrátit na soud. Soud pak rozhodne o pokutě nebo odškodnění za nemajetkovou újmu. Je lepší takovým problémům a sporům předcházet.

PÁR DŮLEŽITÝCH BODŮ NA ZÁVĚR:

  • Nikdy nezveřejňujte inzeráty s obsahem, kde specifikujete konkrétně, o koho máte nebo nemáte zájem.
  • Nikdy při osobním setkání neodmítejte zájemce z důvodu: rasy, národnosti, etnického původu, věku, pohlaví, sexuální orientace, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru.
  • Dejte každému zájemci šanci, vyřadit ho můžete vždy při konečném výběru, kdy záleží pouze na vás, koho si do svého bytu nebo domu vyberete.
  • Pokud chcete předejít problémům s hledáním vhodných zájemců, využijte raději služeb realitního makléře, který přesně ví, jak má v dané situaci postupovat.

9.10.2017

Bohumil Kubec